Tarieven 2021

Download hier de: Tandarts tarieven 2021
Download hier de: Tarieven protheses
Download hier de: Tarieven kronen en bruggen
Download hier de: Excent tandtechniek

Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 22.91
C13 Probleemgericht consult € 22.91
C91 Pocketregistratie € 36.18
C92 Parodontiumregistratie € 72.35
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22.91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt € 108.53
C29 * Studiemodellen € 30.15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 60.29
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 18.09
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 48.23
C85 Weekendbehandeling € 22.91
C86 Avondbehandeling € 22.91
C87 Nachtbehandeling € 22.91
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 16.88
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12.66
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 72.35
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 72.35
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 26.53
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 32.56
X34 Beoordelen schedelfoto € 24.12
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 204.99
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 60.29
III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13.52
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13.52
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13.52
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 27.13
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 18.09
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6.03
M40 Fluoridebehandeling € 15.07
M61 * Mondbeschermer € 27.13
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element € 52.45
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element € 27.94
IV Verdoving (A)
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 15.07
A15 Oppervlakte verdoving € 7.84
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie kostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 30.15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 30.15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 37.38
VI Vullingen (V)
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 25.32
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 40.40
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 52.45
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 73.56
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 37.38
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 52.45
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 64.51
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 85.61
V91 Eénvlaksvulling composiet € 48.23
V92 Tweevlaksvulling composiet € 63.31
V93 Drievlaksvulling composiet € 75.37
V94 Meervlaksvulling composiet € 96.47
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 72.35
V30 Fissuurlak eerste element (sealen) € 27.13
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 15.07
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6.03
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 12.06
V70 * Parapulpaire stift € 12.06
V80 * Wortelkanaalstift € 21.10
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9.04
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22.91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 42.20
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33.16
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 48.23
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 48.84
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 108.53
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 156.76
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 204.99
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 253.23
E85 Elektronische lengtebepaling € 15.07
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 18.09
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 48.23
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.
E51 Verwijderen van kroon of brug € 36.18
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30.15
E53 Verwijderen van wortelstift € 42.20
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30.15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30.15
E56 * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 42.20
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30.15
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84.41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54.26
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 45.22
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 48.23
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60.29
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30.15
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 48.23
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18.09
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 75.37
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 30.15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12.06
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24.12
E44 Verwijderen spalk, per element € 6.03
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 12.06
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/hoektand € 120.58
E32 Premolaar € 168.82
E33 Molaar € 217.05
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 24.12
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 84.41
E37 Kijkoperatie € 72.35
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 60.29
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 81.39
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 60.29
VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 * Eénvlaks composiet inlay € 72.35
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 138.67
R10 * Drievlaks composiet inlay € 180.88
R11 * Eénvlaksinlay € 108.53
R12 * Tweevlaksinlay € 168.82
R13 * Drievlaksinlay € 241.17
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 30.15
R24 * Kroon op natuurlijk element € 265.28
R34 * Kroon op implantaat € 241.17
R29 * Confectiekroon € 54.26
R31 Opbouw plastisch materiaal € 60.29
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 60.29
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 120.58
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 180.88
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 90.44
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150.73
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 30.15
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 30.15
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 120.58
R61 * Plakbrug met preparatie € 180.88
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 42.20
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24.12
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66.32
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 66.32
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24.12
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 60.29
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30.15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30.15
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72.35
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120.58
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 30.15
R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 12.06
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheel-kundige werkzaamheden verkeren
IX Behandelingen kauwstelsel (G)
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 108.53
G22 Verlengd onderzoek OPD € 217.05
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 96.47
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41 Consult OPD-therapie A (niet- complex) € 63.31
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 162.79
G68 * Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk € 48.23
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 72.35
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 121.79
G44 * Therapeutische injectie € 66.32
G46 * Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 48.23
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 120.58
b. Beetregistraties
G10 Niet-standaard beetregistratie € 90.44
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11 Scharnierasbepaling € 90.44
G12 Centrale relatiebepaling € 84.41
G13 Protrale/laterale bepalingen € 60.29
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 542.63
G16 Therapeutische positiebepaling € 30.15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 60.29
Diversen
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 32.56
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 30.15
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 331.61
G69 * Beetbeschermingsplaat € 66.32
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 60.29
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 301.46
G72 Controlebezoek MRA € 30.15
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 48.23
d. Myofunctionele apparatuur
G74 Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 127.22
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 45.22
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 33.76
H21 Kosten hechtmateriaal € 6.18
H26 Hechten weke delen € 66.32
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 60.29
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18.09
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 60.29
H33 Hemisectie van een molaar € 72.35
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72.35
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54.26
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 36.18
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72.35
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 96.47
H44 Primaire antrumsluiting € 66.32
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84.41
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 84.41
H65 Primaire sluiting € 162.79
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84.41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162.79
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114.55
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192.93
XI Kunstgebitten (P)
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 36.18
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 30.15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 60.29
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 90.44
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 180.88
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 66.32
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18.09
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 247.20
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 337.64
P31 * Wortelkap met stift € 150.73
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls € 90.44
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 60.29
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 15.07
P45 * Noodkunstgebit € 120.58
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 180.88
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 241.17
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 391.90
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 30.15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 66.32
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 36.18
P27 Reoccluderen € 60.29
P28 Naregistratie en remounten € 60.29
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 66.32
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 90.44
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 30.15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 30.15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 36.18
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 48.23
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 42.20
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 42.20
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 90.44
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 60.29
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 90.44
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 168.82
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18.09
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 48.23
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 42.20
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 42.20
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 90.44
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 60.29
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 90.44
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18.09
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 48.23
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 48.23
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 48.23
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174.85
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 32.56
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 24.12
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 108.53
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 66.32
T042 Consult parodontale nazorg € 91.64
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121.79
T044 Complex consult parodontale nazorg € 162.19
Parodontale chirurgie
T070 Flapoperatie tussen 2 elementen € 195.95
T071 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 301.46
T072 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 361.75
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 60.29
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 162.19
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 75.37
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 105.51
T102 Tandvleescorrectie, per element € 57.28
T103 Tandvleescorrectie, per sextant € 150.73
Toepassen van regeneratietechniek
T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 361.75
T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 120.58
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 195.95
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121 Kroonverlenging per element € 195.95
T122 Kroonverlenging per sextant € 361.75
Mucogingivale chirurgie
T141 Tandvleestransplantaat € 114.55
T142* Recessie bedekking met verplaatste lap € 361.75
Directe postoperatieve zorg
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 60.29
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 162.19
Diversen
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 42.20
T162 Behandeling tandvleesabces € 81.39
T163* Toepassing lokaal medicament € 65.12
T164* (Draad)Spalk € 24.12
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 60.29
XIII Implantaten (J)
J97 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie € 173.60
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101.64
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 66.88
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 102.90
J03 * Proefopstelling € 138.91
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46.30
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246.95
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154.35
J11 Prepareren donorplaats € 138.91
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149.20
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 72.03
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 30.87
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio € 87.46
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133.77
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 61.74
J19 Toeslag esthetische zone € 66.88
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 235.12
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 97.24
J23 * Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) € 77.17
J29 * Plaatsen volgende tandvleesvormer(healing abutment) € 36.53
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 169.78
J36 Verwijderen implantaat € 33.96
J27 Vervangen eerste implantaat € 235.12
J37 Vervangen volgend implantaat € 97.24
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 179.56
J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) € 179.56
d. Diversen
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 20.58
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 108.04
J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 115.76
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 118.33
J33 Kosten implantaat € 330.87
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 10.29
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 24.18
J87 * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat € 267.53
e. Mesostructuur
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 123.48
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 36.01
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 210.94
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66.88
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25.72
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 529.92
J51 * Onder klikgebit € 344.71
J52 * Boven klikgebit € 344.71
J53 * Omvorming klikgebit € 102.90
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 133.77
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 154.35
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 180.07
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 87.46
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten € 113.19
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten € 138.91
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 56.59
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92.61
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 144.06
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180.07
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 205.79
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 231.52
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 56.59
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108.04
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 133.77
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 159.49
J78 * Verwijderen én vervangen drukknop € 25.72
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 523.75
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13.73
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15.84
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15.84
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13.73
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum
072 512 5862 Inschrijven