Tarieven 2020

Download hier de: > Tandarts tarieven 2020
Download hier de: > Tarieven protheses
Download hier de: > Tarieven kronen en bruggen
Download hier de: > Excent tandtechniek

Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek

C11

Periodieke controle

€ 22,16

C13

Probleemgericht consult

€ 22,16

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 22,16

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 104,95

C29 *

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 29,15

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak

€ 58,31

c. Toeslagen en diversen

C80

Mondzorg aan huis

€ 17,49

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

€ 46,65

C85

Weekendbehandeling

€ 22,16

C86

Avondbehandeling

€ 22,16

C87

Nachtbehandeling

€ 22,16

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)

X10

Kleine röntgenfoto

€ 16,33

X11

Beoordelen kleine röntgenfoto

€ 12,24

X21

Kaakoverzichtsfoto

€ 69,97

X22

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 69,97

X23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 25,66

X24

Schedelfoto

€ 31,49

X25

Maken meerdimensionale kaakfoto

€ 198,24

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 58,31

III Preventieve mondzorg (M)

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

€ 13,07

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

€ 13,07

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

€ 13,07

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

€ 26,24

M32**

Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek

€ 17,49

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

€ 5,83

M40

Fluoridebehandeling

€ 14,58

M61 *

Mondbeschermer

€ 26,24

M80 *

Behandeling van witte vlekken, eerste element

€ 50,73

M81 *

Behandeling van witte vlekken, volgend element

€ 27,99

IV Verdoving (A)

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,58

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 14,58

A20

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

kostprijs

V Verdoving door middel van een roesje (B)

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

€ 29,15

B11

 Toediening roesje (lachgassedatie)

€ 29,15

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 36,66

VI Vullingen (V)

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

€ 24,49

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 39,07

V73

Drievlaksvulling amalgaam

€ 50,73

V74

Meervlaksvulling amalgaam

€ 71,13

V81

Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 36,15

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 50,73

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 62,39

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 82,80

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 46,65

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 61,22

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 72,88

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 93,29

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

€ 69,97

V30

Fissuurlak, eerste element

€ 26,24

V35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 14,58

V40

Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen.

€ 5,83

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 11,66

V70 *

Parapulpaire stift

€ 11,66

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 20,41

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 8,75

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 22,16

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 40,82

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 32,07

b. Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

E60 *

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 46,65

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten

€ 47,90

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 104,95

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 151,60

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 198,24

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 244,89

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 14,58

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 17,49

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 46,65

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 34,98

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 29,15

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 40,82

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 29,15

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 29,15

E56 *

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

€ 40,82

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 29,15

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 81,63

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 52,48

E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material

€ 43,73

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 46,65

Initiële wortelkanaalbehandeling

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 58,31

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 29,15

Bleken

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 46,63

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 17,49

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 72,88

Behandeling trauma-element

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 29,15

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 11,66

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 23,32

E44

Verwijderen spalk, per element

€ 5,83

Aanbrengen rubberdam

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 11,66

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E31

Snij-/hoektand

€ 116,61

E32

Premolaar

€ 163,26

E33

Molaar

€ 209,91

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

€ 23,32

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 81,63

E37

Kijkoperatie

€ 69,97

Gebruik operatiemicroscoop

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 78,71

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 58,31

VIII Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen

R08 *

Eenvlaks composiet inlay

€ 69,97

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 134,11

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 174,92

R11 *

Eenvlaksinlay

€ 104,95

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 163,26

R13 *

Drievlaksinlay

€ 233,23

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

€ 29,15

R24 *

Kroon

€ 256,55

R34 *

Kroon op implantaat

€ 233,23

R29 *

Confectiekroon

€ 52,48

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 58,31

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 58,31

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 116,61

b. Brugwerk

R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 174,92

R45 *

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 87,46

R46 *

Brugverankering, per anker

€ 58,28

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 145,77

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 29,15

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 29,15

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 116,61

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 174,92

R65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 40,82

R66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 23,32

c. Restauraties diversen

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 64,14

R71 *

 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 64,14

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 23,32

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 58,31

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 29,15

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 29,15

d. Schildje van keramiek of kunststof

R78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 69,97

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 116,61

e. Temporaire voorzieningen

R80 *

Temporaire, eerste voorziening

€ 29,15

R85 *

Temporaire, volgende voorziening

€ 11,66

R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk

Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

IX Behandelingen kauwstelsel (G)

a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)

Onderzoek/diagnostiek bij OPD

G21

Functieonderzoek kauwstelsel

€ 104,95

G22

Verlengd onderzoek OPD

€ 209,91

G23

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 93,29

Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)

G1

Consult OPD-therapie A (niet- complex)

€ 61,22

G62 *

Stabilisatieopbeetplaat

€ 157,43

G68 *

Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk

€ 46,65

G47

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

€ 69,97

Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)

G43

Consult OPD-therapie B (complex)

€ 117,78

G44 *

Therapeutische injectie

€ 64,14

G46 *

Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)

€ 46,65

G48

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

€ 116,61

b. Beetregistraties

G10

Niet-standaard beetregistratie

€ 87,46

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

G11

Scharnierasbepaling

€ 87,46

G12

Centrale relatiebepaling

€ 81,63

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 58,31

G14

 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 524,77

G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

€ 29,15

G16

Therapeutische positiebepaling

€ 29,15

G20

Beetregistratie intra-oraal

€ 58,31

Diversen

G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

€ 29,15

G65 *

Indirect planmatig inslijpen

€ 320,69

G69 *

Beetbeschermingsplaat

€ 64,14

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 58,31

c. Snurk- en slaapstoornisbeugel

G71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 291,54

G72

Controlebezoek MRA

€ 29,15

G73 *

Reparatie MRA met afdruk

€ 46,65

X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

a. Onderdeel A

H11

Trekken tand of kies

€ 43,73

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 32,65

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 6,06

H26

Hechten weke delen

€ 64,14

H50

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 58,31

H55

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 17,49

b. Onderdeel B

H90

 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 58,31

H33

Hemisectie van een molaar

€ 69,97

H35

 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 69,97

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 52,48

H41

 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 34,98

Wortelpuntoperatie per tandwortel

H42

 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 69,97

H43

 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

€ 93,29

H44

 Primaire antrumsluiting

€ 64,14

H59

 Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 81,60

Cyste-operatie

H60

Marsupialisatie

€ 81,63

H65

Primaire sluiting

€ 157,43

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 81,63

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 157,43

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 110,78

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 186,58

XI Kunstgebitten (P)

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 34,98

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

€ 29,15

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 58,31

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

€ 87,46

P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

€ 174,92

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 64,14

P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 17,49

P34 *

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

€ 239,06

P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 326,56

P31 *

Wortelkap met stift

€ 145,77

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

€ 87,46

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 58,31

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 14,58

P45 *

Noodkunstgebit

€ 116,61

a. Volledig kunstgebit

P21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 174,92

P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 233,23

P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 379,00

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 29,15

P14

Individuele afdruk met randopbouw

€ 64,14

P37

Frontopstelling in aparte zitting

€ 34,98

P27

Reoccluderen

€ 58,31

P28

Naregistratie en remounten

€ 58,31

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

€ 64,14

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 87,46

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

€ 29,15

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 29,15

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 34,98

Overige

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 46,65

P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

              € 40,82

P01 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

€ 40,82

P02 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

€ 87,46

P03 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder

€ 58,31

P04 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

€ 87,46

P70 *

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

€ 163,26

P07 *

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 17,49

P08 *

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 46,65

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

€ 40,82

P51 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

€ 40,82

P52 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

€ 87,46

P53 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

€ 58,31

P54 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

€ 87,46

P57 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 17,49

P58 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 46,65

P78 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak

€ 46,65

P79 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak

€ 46,65

XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 154,51

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 169,09

T21

Grondig reinigen wortel, complex

€ 31,49

T22

Grondig reinigen wortel, standaard

€ 23,32

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 90,38

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 104,95

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 46,65

T41

Beperkt consult parodontale nazorg

€ 61,22

T42

Consult parodontale nazorg

€ 88,63

T43

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 117,78

T44

Complex consult parodontale nazorg

€ 156,85

T60

Evaluatieonderzoek met pocketstatus

€ 154,51

T61

Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

€ 169,09

Parodontale chirurgie

T70

Flapoperatie tussen 2 elementen

€ 189,50

T71

lapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 291,54

T72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)

€ 349,84

T73

Directe postoperatieve zorg, kort

€ 58,31

T74

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 156,85

T75

Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

€ 151,60

T76

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 72,88

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

T80

Tandvleestransplantaat

€ 125,36

T81

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 102,04

T82

Tandvleescorrectie, per element

€ 55,39

T83

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

€ 145,77

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

T84 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 349,84

T85 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

€ 116,61

T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 189,50

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T87

Kroonverlenging per element

€ 186,50

T88

Kroonverlenging per sextant

€ 349,84

Directe postoperatieve zorg

T89

Directe postoperatieve zorg, kort

€ 58,31

T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 156,85

Diversen

T91

Pocketregistratie

€ 34,98

T92

Parodontiumregistratie

€ 69,97

T93**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 40,82

T94

Behandeling tandvleesabces

€ 78,71

T57 *

Toepassing lokaal medicament

€ 62,97

T95 *

(Draad)Spalk

€ 23,32

T96

 Uitgebreide Voedingsanalyse

€ 58,31

XIII Implantaten (J)

J97

Overheadkosten implantaten

€ 176,13

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 99,68

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J01

Initieel onderzoek implantologie

€ 64,67

J02 *

Verlengd onderzoek implantologie

€ 99,49

J03 *

Proefopstelling

€ 134,31

J05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

€ 44,77

b. I Pre-implantologische chirurgie

J09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

€ 238,77

J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 149,23

J11

Prepareren donorplaats

€ 134,31

J12 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 144,26

J13 *

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 69,64

J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

Kostprijs

b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

J06

Vrijleggen foramen mentale

€ 29,85

J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 84,57

J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte

€ 129,34

J18 *

Ophoging bodem bijholte orthograad

€ 59,69

J19

Toeslag esthetische zone

€ 63,56

c. Implantologische chirurgie

J20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

€ 227,33

J28

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

€ 94,02

J23 *

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

€ 74,62

J29 *

Plaatsen volgende Healing Abutment

€ 35,32

J26

Moeizaam verwijderen implantaat

€ 164,16

J36

Verwijderen implantaat

€ 32,83

J27

Vervangen eerste implantaat

€ 227,33

J37

Vervangen volgend implantaat

€ 94,02

J39

Uitvoeren autotransplantaat

€ 298,47

d. Diversen

J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

kostprijs

J08 *

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

€ 19,90

J30

Bindweefseltransplantaat, eerste

€ 104,46

J32 *

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

€ 114,41

J33

Kosten implantaat

€ 319,50

J34

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting

€ 9,95

J35

Grondig submucosaal reinigen implantaat

€ 23,32

J87 *

Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat

€ 23,32

e. Mesostructuur

J45 *

Plaatsen eerste drukknop

€ 119,39

J41 *

Elke volgende magneet, drukknop

€ 34,82

J42 *

Staaf tussen twee implantaten

€ 203,95

J43 *

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 64,67

J44 *

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 24,87

f. Prothetische behandeling na implantaten

J50 *

Boven- en onder klikgebit

€ 512,37

J51 *

Onder-klikgebit

€ 333,29

J52 *

Boven-klikgebit

€ 333,29

J53 *

Omvorming klikgebit

€ 99,49

J54 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

€ 129,34

J55 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 149,23

J56 *

 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

€ 174,10

J57

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 84,57

J58

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

€ 109,44

J59

 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

€ 134,31

g. Nazorg implantologie

J60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 54,72

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 89,54

h. Prothetische nazorg

J70 *

Opvullen zonder staafdemontage

€ 139,28

J71 *

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

€ 174,10

J72 *

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 198,98

J73 *

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 223,85

J74 *

Reparatie zonder staafdemontage

€ 54,72

J75 *

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 104,46

J76 *

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 129,34

J77 *

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 154,21

J78 *

Verwijderen én vervangen drukknop

€ 24,87

J79 *

Verwijderen én vervangen steg

€ 45,47

i. Ketenzorg implantologie

J80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

€ 506,40

XIV Uurtarieven (U)

U25 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

€ 13,28

U35 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten

€ 15,32

U05 *

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

€ 15,32

XV Abonnementen (Z)

Z10 *

Abonnement categorie A per maand

€ 7,58

Z20 *

Abonnement categorie B per maand

€ 11,66

Z30 *

Abonnement categorie C per maand

€ 15,74

Z40 *

Abonnement categorie D per maand

€ 19,24

Z50 *

Abonnement categorie E per maand

€ 23,32

Z60 *

Abonnement categorie F per maand

€ 6,41

XVI Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

Y01

Informatieverstrekking, per vijf minuten

€ 13,28

Y02

Onderlinge dienstverlening

Maximum

072 512 5862 Patient worden