Patient worden
072 512 5862

Orthodontie voor kinderen

Een orthodontiebehandeling voor kinderen verschilt op een aantal punten van een orthodontiebehandeling voor volwassenen. Zo zijn de kaken bij kinderen volop in ontwikkeling, waardoor het ideale moment van starten per kind verschilt. Onderstaand stappenplan geeft een goed beeld van het gehele traject.

Stap 1: Eerste consult

Wij adviseren om op 9 of 10 jarige leeftijd de arts te laten controleren wat het ideale startmoment is. Ons doel is geen enkel kind het ideale moment te laten missen om aan een beugelbehandeling te beginnen. Bij het eerste consult kijken we naar het gebit, de kaken en het gezicht. We vragen u naar uw verwachtingen en de medische geschiedenis van uw kind. Vervolgens bespreken we in grote lijnen de mogelijkheden van een orthodontische behandeling met u. De conclusie van het eerste consult kan zijn dat behandelen (nog) geen zin heeft. Wanneer een behandeling wel zinvol is, volgt een uitgebreid onderzoek voordat we een beugel plaatsen.

Stap 2: Uitgebreid onderzoek

Tijdens het eerste consult hebben we al een indruk gekregen van de staat van het gebit van uw kind. Maar om precies te weten wat de mogelijkheden zijn, is uitgebreid onderzoek nodig. We nemen verschillende foto's, waaronder röntgenfoto's en maken een afdruk. Vervolgens stellen we een persoonlijk behandelplan op.

Stap 3: Bespreken behandelplan

Als het behandelplan gemaakt is, nodigen we u uit om het met ons te komen bespreken. We bespreken de voor- en nadelen van de behandeling en eventuele alternatieven. We lichten u dan ook voor over de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. U kunt tijdens dit gesprek al uw vragen en wensen voorleggen aan de arts. Vervolgens informeren we uw eigen tandarts over de stappen die genomen worden.

Stap 4: Behandeling scheve tanden

Bij kinderen bestaat de eerste fase vaak uit het in de juiste positie brengen van de boven- en onderkaak. Dit doen we bijvoorbeeld door een losse, uitneembare beugel te plaatsen, een buitenbeugel of andere apparatuur. Daarna worden de scheve tanden en kiezen rechtgezet. Dit gebeurt meestal met een vaste beugel. Deze beugel duwt of trekt de tanden en kiezen naar de juiste positie. Regelmatig op controle komen is daarbij erg belangrijk. Tijdens deze controles wordt de beugel onder meer aangepast.

Stap 5: Beugel verwijderen en nazorg

Als we de beugel verwijderen staan de tanden en kiezen in de juiste stand en op de goede plek. Om ervoor te zorgen dat uw tanden en kiezen na verloop van tijd niet terugschuiven naar hun oorspronkelijke positie, krijgt u een spalkje achter de voorste boven- en ondertanden. Soms krijgt u ook een nachtbeugel mee. Deze periode na het verwijderen van de beugel wordt de retentieperiode genoemd. Binnen deze periode vindt een aantal controles plaats.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Orthocenter

Orthocenter: Tel: 072-5129944 
E-mailadres: praktijk.alkmaaroudorp@orthocenter.nl

Want TCN is kiezen voor kwaliteit.