Patient worden
072 512 5862

Lachgassedatie

Indien u angstig bent voor de tandarts en u geen “normale” behandeling aandurft, kunt u er ook voor kiezen om de behandeling onder lachgassedatie te laten doen.

Via een neusmasker wordt er eerst zuivere zuurstof gegeven en na enkele minuten wordt er stapje voor stapje steeds meer lachgas toegediend. Na enkele minuten krijgt u hierdoor een ontspannen en aangenaam gevoel, waardoor u de behandeling wel bewust mee maakt, maar u veel meer ontspannen bent dan dat u “normaal” op de tandartsstoel ligt.

Lachgas werkt nauwelijks pijnstillend, dus ook bij behandeling met lachgas wordt verdoving gegeven als dat nodig is. Ongeveer 5 minuten na de behandeling is het lachgas uitgewerkt en na 15 minuten kunt u weer deelnemen aan het verkeer.

Het uitgangspunt is om u op deze manier te laten wennen aan de behandelingen bij de tandarts, zodat u te zijner tijd ook zonder lachgas een behandeling bij de tandarts kunt ondergaan.

Lachgas is onder andere voor:

Angstige patiënten, kinderen, mensen met een verhoogde braakneiging, beklemming op de borst (angina pectoris) en astma. Wij mogen geen lachgas toedienen bij patiënten zonder neusademhaling (bijvoorbeeld bij verkoudheid), met longemfyseem, klaplong, hartinfarct recenter dan een jaar, hartfalen, MS, spierzwakte, FOB, depressie, schizofrenie, jonger dan 4 jaar oud, eerste 3 maanden van zwangerschap, bij zwangerschapswens, of een recente middenoorontsteking.

We gebruiken tevens lachgassedatie nadat u de vorige behandeling onder narcose behandeld bent en dit niet meer noodzakelijk is, zodat u nog steeds geen angst hiervoor hoeft te hebben. Het lachgas geeft dan een steuntje in de rug bij het leren wennen aan het bewust meemaken van de tandheelkundige behandeling.

Want TCN is kiezen voor kwaliteit.