Patient worden
072 512 5862

Procedure

Een stapsgewijze gids naar een nieuwe glimlach.

Een grondige diagnose, persoonlijk overleg en een deskundige tandheelkundige behandeling zijn essentieel voor een succesvolle tandimplantatie. De weg naar een nieuwe glimlach kon wel eens minder ingewikkeld en tijdrovend zijn dan u denkt.

Diagnose

Onze implantoloog onderzoekt en beoordeelt met behulp van röntgenbeelden welke behandeling voor de patiënt mogelijk is. Hij bespreekt de voordelen en nadelen van de verschillende prothese-oplossingen. Met behulp van de röntgenbeelden of computertomografie (voor driedimensionale beeldvorming) en gipsmodellen stelt de tandarts de lengte en diameter van het implantaat vast.

Daarna wordt de positie van het implantaat vastgesteld. Er moet voldoende bot aanwezig zijn om de implantatie door te kunnen laten gaan. Er zijn patiënten die onvoldoende botsubstantie hebben en bij wie botvergroting nodig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een tand al lange tijd ontbreekt. De kaak kan dan langzaam maar zeker geslonken zijn. Hierdoor moet eerst het bot weer worden opgebouwd.

Implantatie

Een kunstmatige wortel wordt normaal gesproken geplaatst onder plaatselijke verdoving. De tandarts maakt een passend “bed” in het kaakbot, waarin het implantaat wordt geplaatst. Afhankelijk van uw persoonlijke medische situatie kan tijdens de ingroeifase een tijdelijke voorziening op het implantaat worden geplaatst. Hierdoor kan de patiënt al vroeg in het proces genieten van een natuurlijk uitziende glimlach.

Inheling

Voordat het implantaat stevig in het kaakbot is gefixeerd, is eerst een inheelfase van zes weken tot een paar maanden nodig, afhankelijk van de individuele medische situatie. Na ongeveer een week worden de hechtingen verwijderd. Patiënten moeten er wel aan denken dat een nauwgezette mondhygiëne essentieel is voor een goede inheling.

De nieuwe tanden

Kroon, brug of kunstgebit – het tandtechnisch laboratorium of de tandprothetische praktijk gebruikt een afdruk of een digitale 3D-scan om de individuele restauratie te maken, die na het inhelen wordt geplaatst.

Nazorg

Net als bij een natuurlijke wortel kan het implantaat loskomen als er geen regelmatige controle plaatsvindt. Een professionele verzorging van het implantaat verlengt de levensduur van nieuwe tanden. Slechte mondhygiëne en roken kunnen een implantaat aantasten.

Meer informatie op:

Voor meer informatie bekijk de brochure:

Want TCN is kiezen voor kwaliteit.