Patient worden
072 512 5862

Humanitas zoekt versterking

17 Oktober, 2017 17:17

Maatjes voor verschillende doelgroepen

Humanitas Maatjes is op zoek naar jou!

Humanitas Maatjes zoekt vrijwilligers die mensen hulp en ondersteuning willen bieden.

Het gaat hierbij om het vergroten van het zelfvertrouwen bij een deelnemer (hulpvrager) en om het gevoel van eenzaamheid bij de deelnemer te verminderen.

De vrijwilliger is inzetbaar bij verschillende doelgroepen. Bij Humanitas Maatjes gaat het om de doelgroepen ouderen, mensen met dementie, mensen die psychisch kwetsbaar zijn, chronisch zieken en mensen met een verstandelijke beperking.

De deelnemers van Humanitas Maatjes wonen verspreid over de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Heiloo. Hier vindt dan ook de ondersteuning plaats.

 

Voordat er een koppeling tussen een deelnemer en een vrijwilliger wordt gemaakt vindt er altijd een intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt er gekeken naar welke vragen er in de betreffende situatie zijn en welke ondersteuning er dus nodig is.

Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het bieden van een luisterend oor omdat iemand de afgelopen jaren veel heeft meegemaakt.

Maar ook samen naar het wijkcentrum gaan is voor sommige deelnemers belangrijk omdat het voor de deelnemer een te grote stap kan zijn om zelfstandig te gaan.

Verder kan de vrijwilliger de ander motiveren om zelfstandig sociale contacten te leggen.

En zo zijn er tal van hulpvragen waar een vrijwilliger de deelnemer bij kan ondersteunen.

 

Wat voor kennis of vaardigheden heb je nodig?
Het is belangrijk dat je verbondenheid voelt met de waarden en visie van Humanitas.

Ook is goed kunnen luisteren belangrijk in het contact met een deelnemer.

Verder toon je empathie, kan je grenzen stellen, en ben je geduldig. Je kan problemen signaleren en oplossen.

Het contact met een deelnemer is ongeveer 1,5 uur per week. Daarnaast is er zes keer per jaar een

vrijwilligersbijeenkomst.

 

Wat krijg je er voor terug?
Humanitas is een informele vrijwilligersorganisatie bestaande uit onder andere een leuk vrijwilligersteam.

Als vrijwilliger bij Humanitas krijg je scholingsmogelijkheden, begeleiding, een vrijwilligersverzekering en een onkostenvergoeding.
Onze vereniging streeft naar een samenleving waarin iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan deelnemen. Via de inzet van vrijwilligers en met begeleiding van coördinatoren wordt (tijdelijk) ondersteuning en hulp geboden aan mensen die buiten de boot dreigen te vallen.

Het is afwisselend werk met mensen, er is ruimte voor eigen initiatief, je draagt verantwoordelijkheid, en het is zeer dankbaar werk.

 

Hoe kom je in aanmerking?
We nodigen je graag uit om je aan te melden. In een persoonlijk gesprek wordt het project verder toegelicht en kijken we of het bij je past. Daarna volgt de introductietraining en een basistraining.

Als je hier aan deelgenomen hebt ga je aan de slag als vrijwilliger.

                                                                                                                     

Aanmelden of informatie

Coördinator Astrid Hendriks 072 540 1800 of maatjes.nkl@humanitas.nl